Financiële bijdrage

Actuele stand van financiële bijdragen


12 februari 2016

De Nederlandse Rolski Vereniging heeft bij het ontstaan van de rolski-sport in Nederland een rol vervuld bij het ontwikkelen van de rolski-sport en het organiseren van evenementen, maar sinds een flink aantal jaren is die rol niet meer nodig.
De Nederlandse Rolski Vereniging heeft nog geld in kas dat bestemd is voor de rolski-sport. Daar willen we dat geld graag aan besteden!
 • Iedere vereniging die / bedrijf dat een evenement (wedstrijd, toertocht) organiseert waarin ook rolski is opgenomen, waaraan iedere rolskiër kan deelnemen en waarvoor meer dan € 100 budget benodigd is, kan een beroep doen op een bijdrage van maximaal € 100 per evenement.
 • Om een bijdrage te ontvangen stuur je een e-mail waarin je aangeeft welk evenement je organiseert
  • naam van de organiserende vereniging/bedrijf
  • datum evenement
  • gevraagde bedrag (max € 100) en de
  • bankrekening van de organiserende vereniging/bedrijf.
 • De bijdrage wordt in volgorde van aanvraag toegekend. Op is op. Maximaal 1 jaar vooruit aanvragen. De bijdrage wordt per e-mail aan de organisator bevestigd. De evenementen waaraan een bijdrage is toegekend worden gepubliceerd op www.rolski.nl
Het vervolg voor de Nederlandse Rolski Vereniging:
 • Er is nog ongeveer € 2.700 in kas.
 • We keren alles uit. In de financiële status is zijn de kosten voor website, bankrekening en opheffing opgenomen.
 • We verwachten dat de kas binnen 1 jaar bijna leeg is (dd januari 2018; dat is dus niet gelukt). Het restant wordt uitgekeerd aan het evenement dat zich aanmeldde toen de pot bijna leeg was.
 • Zodra de kas leeg is, wordt de Nederlandse Rolski Vereniging opgeheven volgens de procedures van de Kamer van Koophandel.
 • De financiële verantwoording wordt gepubliceerd op rolski.nl.
 • Na het opheffen van de Nederlandse Rolski Vereniging wordt rolski.nl ingezet voor het verstrekken van – niet commerciële – informatie over rolski.nl. De domeinnaam rolski.nl is eigendom van Edward Jacobs.

Met dank aan Wordpress